Lokale radio's schrijven brief naar minister Lieten.

De lokale radio's van Vlaanderen hebben een open brief geschreven aan Ingrid Lieten. Ze vragen de minister bevoegd voor Media, aandacht voor hun specifieke problemen. Hiermee hoopt men een dialoog op gang te brengen tussen de lokale radiowereld en de minister.

Woordvoerder lokale radio's Tim Dehaen: "In 2004 werd een nieuw frequentieplan in gebruik genomen in Vlaanderen. Hoewel de verwachtingen van veel lokale spelers hoog was bracht het nieuwe frequentieplan niet de gehoopte verbetering van de posities van de lokale radio's."

"Vele radio's deden hierover in het verleden al hun beklag bij de instanties, echter zonder gevolg. De radiowereld heeft echter de voorbije acht jaar niet stilgestaan en we willen dat minister Lieten bekijkt hoe ze de situatie van vele lokale radio's kan verbeteren. Daarom dat we met de brief hopen en dialoog op gang te brengen tussen de lokale radiowereld en de minister."

Geachte Minister van Media,
Beste Mevrouw Lieten,

Vol interesse lazen we de open brief van de regionale televisieomroepen. Verschillende van de in de brief aangehaalde problemen zijn ook voor ons gekende problemen.

Echter kunnen wij als lokale radiosector niet rekenen op financiële steun. Zo ontvangen wij geen auteursrechten voor onze werken, hebben we geen recht op subsidies en zijn we voor ons werkingsbudget volledig aangewezen op de commerciële markt. Echter hebben ook wij te maken met decretale verplichtingen!

Doorheen de jaren zijn er in het Vlaamse medialandschap verschillende lokale radio's ontstaan die hard werken om een zo professioneel mogelijk product te brengen. Vele vrijwilligers zijn onbaatzuchtig in de weer om elke dag opnieuw goede radio te maken. 

Echter bestaat de lokale radiosector niet alleen uit vrijwilligers maar is er ook een behoorlijke groep mensen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks hun inkomen verwerven uit de lokale radiosector. Voor vele lokale radio's die wensen een professioneel product te brengen staat het water echter aan de lippen. Hierdoor dreigen vele vrijwilligers hun hobby te verliezen. 

Daarnaast zullen ook vele mensen wiens broodwinning voortkomt uit de sector hun inkomen verliezen door de teloorgang van de lokale radio's. 

Wij hopen dan ook dat het krachtige signaal waarop de regionale zenders hopen, ook kan gegeven worden voor de lokale radiosector in Vlaanderen. In tegenstelling tot de regionale televisiezenders kregen wij als lokale radiosector nog niet de kans om met u van gedachten te wisselen over de toekomst van deze sector. 

Als lokale radio's zijn we van mening dat ook wij een waardevolle plaats kunnen vervullen in de mediasector. Geen enkel ander medium kan zo kort bij de mensen staan als een lokale radio.  Daarom zouden wij het prettig vinden indien u, als minister van Media, ook de kleine spelers van de markt zou willen ontvangen voor een visiegesprek op de toekomst.

De lokale en regionale radio’s in Vlaanderen

* Klik HIER voor de lijst met ondertekenaars.

Bron: Radiovisie.be

De commentaren zijn gesloten.